Ponorná řeka

Výstava Ponorná řeka je výběrovou prezentací studentů a absolventů ateliéru fotografie VŠUP v Praze shrnující dosavadní pedagogické působení Aleksandry Vajd a Hynka Alta (od roku 2008).

Název Ponorná řeka představuje metaforu množiny fenoménů (kolektiv studentů, vývoj fotografie, utopie pedagogického procesu, lokální i globální trendy) v neustálém pohybu, který je někdy velmi zřetelný a snadno popsatelný, jindy se však tento pohyb nezřetelně mísí s pohyby v nejrůznějších směrech, někdy o tomto toku jen víme, vidět ho ale není možné. Motiv ponorné řeky je zásadní i při skladbě prací jednotlivých autorů, kde na sebe témata a způsob jejich zpracování navazují, navzájem se prolínají a překrývají. Společným je většině prací postkonceptuální uvažování (myšlenka zůstává základní osou díla, pozornost autorů se však znovu obrací ke zpracování v konkrétním materiálu; dílo je znovu artefaktem) v rámci fotografie s častými přesahy do jiných médií (video, instalace, socha).

Koncepce výstavy je založena na čitelném výběru prací, který jasně akcentuje směřování ateliéru - fotografie zde slouží nikoli jako povinné a nezpochybnitelné médium, ale jako opěrný bod pro širší uvažování, jako základní vymezení, které mnohé práce překračují nebo popírají. Výstava důsledně sleduje charakter ateliéru a prezentuje řadu velmi individuálních strategií, přičemž si nenárokuje univerzální pohled na obor.

Posláním výstavy je v neposlední řadě přispět k aktuální debatě na médiem fotografie, která ze za svoji krátkou historii proměnila od technické kuriozity přes respektované řemeslo až po jedno z nejčastěji využívaných médií v rámci výtvarného umění.

Ponorná řeka 
Ateliér fotografie (2008-2012) 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
16. října - 9. listopadu 2012
Centrum současného umění DOX, Praha

Vernisáž: 15. října v 18:00

Kurátoři: Aleksandra Vajd a Hynek Alt, Peter Fabo
Architekt výstavy: Tomáš Svoboda
Grafický design: Tereza Hejmová
Grafická úprava katalogu: Petr Bosák, Robert Jansa (2012 Designers)
Produkce: Eva Riebová, Michal Kučerák, Ondřej Čech

facebook

Studenti:
Tomáš Brabec: PDF
Eva Burianová: PDF
Barbora Fastrová: PDF
Nikola Hronková: PDF
Petr Jandera: PDF
Adéla Kremplová: PDF
Veronika Nehasilová
Akira Otsubo: PDF
Matěj Pavlík: PDF
Petr Pawlowski: PDF
Štepán Pech: PDF
Iveta Schovancová
Rudolf Skopec: PDF
Teodor Sprock: PDF
Jana Šašková: PDF
Ondrej Telecký: PDF
Mirka Večeřová: PDF
Ladislav Vondrák: PDF

Doktorandi:
Markéta Kinterová : PDF
Alexey Klyuykov
Pavel Sterec

 

Ateliér fotografie, VŠUP, Praha
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1,
+420 251 098 203
Aleksandra Vajd & Hynek Alt,
asistent: Peter Fabo
halt@vsup.cz
avajd@vsup.cz
peeef@seznam.cz

Profil ateliéru: PDF
Historie ateliéru: PDF

 
 

Konzultace pro uchazeče o studium v ateliéru fotografie proběhnou ve dnech 1. 11. a 8. 11. od 14:00 do 16:00 v malém auditoriu (prostor mezi kavárnou a výstavou Ponorná řeka), DOX, Poupětova 1, Praha 7. 

Konzultaci je nutné si rezervovat: http://doodle.com/efnn3cs9y2574uvw
(každý termín je omezen maximálním počtem 20)

Výstavu Ponorná řeka je možné shlédnout v rámci konzultace zdarma, pokud však plánujete navštívit další výstavy v Centru DOX, je nutné si zakoupit vstupenku u pokladny.

Absolventi:
Jan Bigas: PDF
Patrik Borecký
Radeq Brousil
Nina Bumbalková: PDF
Petr Fabo: PDF
Pavel Hejný: PDF
Barbora Hollan: PDF
Himanshu Choudhary
Martin Chum
Ondrej Klíma
Václav Kopecký: PDF
Johana Pošová
Lukáš Prokupek: PDF
Michal Šeba: PDF
   
  Stážisté:
Vasileos Basdekis: PDF
Bastian Schwind: PDF